آخرین مطالب

امامزاده-قاسم

آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

پیچیدگی موضوع طراحی شهری امروز به حدی است که کمتر طراحی می‌تواند همه مسایل و تأثیر متقابل آنها را به‌طور همزمان درنظر گرفته و تصمیم‌گیری نماید. در این میان استفاده از روش‌های کامپیوتری، با فراهم آوردن امکان تجزیه و تحلیل موضوعات پیچیده، به کمک طراحان آمد. یکی از روش‌هایی که ...

ادامه مطلب »
Fear

امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی

امنیت از دوران کهن مهمترین دغدغه انسانها بوده است. از زمان انسانهای اولیه، امنیت بعنوان اساسی ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. شاید غارنشینی انسانهای اولیه به عنوان اولین تحول زندگی انسان روی کره زمین در پی این نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی ...

ادامه مطلب »
s1020092313547

سیری در اندیشۀ اجتماعی ابن خلدون

ابن خلدون بادیه نشینی را مقدم بر شهرنشینی می داند و معتقد است «بادیه نشینی اصل و گهوارۀ اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنان بادیه نشینان هستند» وی بارها بادیه نشینان را به خاطر صفاتی چون شجاعت، سادگی، قناعت، پاکی فطرت، روح آزادی و آزادگی ...

ادامه مطلب »
20-3-1392_IMAGE635064743977942406

نظام فئودالیسم

نظام فئودالیسم نظامی اجتماعی-اقتصادی است که در نتیجه فروپاشی جامعه برده داری یا در نتیجه فروپاشی کمون اولیه به وجود آمده و علیرغم تنوع راه‌های رسیدن بدان،تقریباً در کلیه سرزمین‌های جهان، البته در هر جا با ویژگی‌های مشخص خود وجود داشته‌است.

ادامه مطلب »
Washington-DC-Elevated-Park-

Capital Idea: Bridge to Elevated Park for Washington D.C

A freeway bridge linking historically divided sides of Washington, D.C. on either side of the Anacostia River is set to become a vibrant,High-Line-style elevated park. OMA + OLIN have been announced as the winners of a competition to design the new civic space, which will be packed full of fun ...

ادامه مطلب »
sharkadeh_t

اهداف چند گانه توسعه پایدار شهری

اقتصاددانان عملکرد نظام اقتصادی را با توجه به کارایی و برابری آن در برآوردن نیازهای اقتصادی مانند دسترسی به سطح زندگی مناسب یا ثروت مولد یا کارا و همچنین امنیت اقتصادی مردم می ­سنجند. (ساسان، 1364: 201) یکی از مشکلات شهری وجود فقر ناشی از کمی درآمد است که نمونه ...

ادامه مطلب »
800px-Burg_Stargard_Altes_Tor_und_Münzprägerei

شهر آزاد یا “بورگ“

واژه‌ی بورگ که از زبان آلمانی به اکثر زبان‌های اروپایی راه یافته و شاید بتوان آن را در فارسی به بازار-شهر برگرداند، به شهر‌هایی در اروپا اطلاق می‌شود که معمولاً محصور به دیوار و در پناه یک قلعه بودند، و به مرکزیت یک بازار شکل گرفته بودند. شکاف چندصدساله بین ...

ادامه مطلب »
portrait-of-the-bourgeoisie-1939

مفهوم بورژوا و بورژوازی

در قرون وسطا فردی از اهالی شهر آزاد یا “بورگ”را ٬که نه ارباب بود نه دهقان٬بورژوا می گفتند. بورژوا فردی از طبقه میانه ای بود که که معمولا پیشه ور و از حقوق سیاسی برخوردار بود که از سده نوزدهم به بعد پایه گذاران تمدن جدید شمرده شد و از نظر ...

ادامه مطلب »

مقالات شهرسازی

طراحی شهری

برنامه ریزی شهری

بناها و شخصیت ها